betonářské štěrkopísky
maltářské písky
zásypové materiály
Majitel:            Oldřich Psotka                776 749 564

Kancelář:         Helena Rajca                 776 749 563                                           

                                                          

Ceník těženého kameniva pískovna - Kolnovice

Označení horniny

Frakce

(mm)

Cena (Kč/t)

bez DPH

S DPH

( Kč/t)

Štěrkopísek

ČSN EN 13139

Maltářský

do malty

           200.-

242.-

Štěrkopísek

ČSN EN-12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13139, ČSN EN 13242

DTK 0/4 tř.B

190.-

229,90.-

Štěrkopísek

mimo normu

HTK 8/16

200.-

242.-

Štěrkopísek

mimo normu

Kačírek 16/45

200.-

242.-

Štěrkopísek

mimo normu

Kačírek hrubý

32/64

200.-

242.-

Štěrkopísek

mimo normu

Okrasné kameny 64/300

500.-

Není na skladě

605.-

Štěrkopísek

mimo normu

Netříděný

do betonu

110.-

133,10.-

Štěrkopísek

mimo normu

Zához

102.-

123,40

Štěrkopísek

mimo normu

Jíl

90.-

108.90-

Ceník platí od 01.04.2014

Výrobky jsou ve shodě s nařízením vlády č. 190/2002Sb.

Další informace o výrobku jsou uvedeny v “ES prohlášení o shodě“

Certifikát systému řízení výroby...........č. 1392 - CPD - 156

Oprávnění k hornické činnosti: Datum registrace 26.02.1999, jednací číslo 08-0642/99-415.2 , místo registrace OBU Brno

Po- Pá         6,30 h…….15,00 h

Polední přestávka od 11,00….do 11,30hodin